Zeķe

Īso zeķīšu adīšana.

Izmērs 28/29

1. Stulma adīšana.
Uzmet vajadzīgo valdziņu skaitu. Mūsu gadījumā – 48 valdziņi. Iesācējam labāk uzmest visus valdziņus uz divām kopā saliktām adatām.
Sadala valdziņus uz 4 adatām, katrā pa 12 valdziņiem. Lai adatas nekristu nost, ieteicams uz adatām uzspraust sagrieztas dzēšamgumijas gabaliņus.

Ada valnīti kādu vēlas uz 4 adatām. Mūsu gadījumā – divi valdziņi labiski, divi valdziņi – kreiliski.
Kad uzadīts nepieciešamais valnīša garums, sāk adīt stulma daļu labiskajā adījumā.

Var adīt valnīti līdz pat papēža daļai, izlaižot šo labiskā adījuma stulma daļu.

2. Papēža adīšana.

Kad noadīts nepieciešamais stulma garums, sāk adīt papēdi.
Papēdi ada tikai uz divām blakus stāvošajām adatām. Šim nolūkam vienkārši divu blakus stāvošo adatu valdziņus saada uz vienas adatas. Nu mums uz adatas ir 24 valdziņi. Tagad kādu laiku mums paliks brīva viena adāmadata, to noliekam malā, nepazaudējam. Papēža kārtu daudzums ir uz vienas adatas esošo valdziņu skaits x 2.

Tagad adīsim to papēža daļu, kas jau ir pēdiņā. Ar kādu diegu vai “galvā” sadalām šos 24 valdziņus trijās daļās – 3X 8 valdziņi.

Tagad nākamo rindu adām šādi – labiski noada 7 valdziņus. 8-to un 9-o valdziņu saada kopā. Vidū paliek palīgdiega atzīme. Tālāk atkal noada 6 valdziņus un 7-o un 8-o saada kopā labiski griezti , lai veidotos glīta saadījuma vīlīte, palīgdiega atzīme paliek starp šiem valdziņiem. Tālāk neadām ,bet griežam adījumu uz otru pusi un ^pirmo valdziņu noceļ, un ada kreiliski 6 valdziņus, līdz atzīmei,  8-to un 9-to valdziņu kreiliski saada kopā, griež atkal adījumu otrādi ada atpakaļ labiskajā adījumā, atkal noceļot pirmo valdziņu un 8-to un 9-to valdziņu saadot labiski griezti, apgriež atkal adījumu otrādi^ un atkārto no ^līdz^, kamēr uz adatas paliek tikai vidējie 8-ņi valdziņi.

3. Pacēluma noraukuma adīšana.
Ņemam malā atlikto adatu un sadalām pāri palikušos 8 valdziņus uz divām adatām. Tagad no papēža malām uzņem malas valdziņu pavedienus, lai nepaliek nekur spraugas.

Mūsu gadījumā sanāk 10 valdziņi, izada tos. Tad turpinām riņķveida adīšanu uz atstātās 3-šās un 4-tās adatas. Atkal nonākam pie papēža malas valdziņiem. Tagad pieaudzējam identiski kā iepriekš – 10 valdziņus no otras papēža malas un izadām tos un papēža vidusdaļas 4 valdziņus.
Tagad uz adatām ir 14+14+12+12=52 valdziņi. Veidosim noraukumu pēdas pacēlumam.
^Adām nākamo rindu un adatas galā saadām kopā pēdējos divus valdziņus .

zadām pēdas virsmas divas adatas vienkārši labiski. Nonākam pie otras papēža malas. Saadām pirmo un otro valdziņu labiski griezti . Turpinām izadīt visu adatu.^ Atkārtot no ^līdz^, kamēr uz adatām paliek 12+12+10+10=44 valdziņi.
 (Lai pēda nebūtu par platu vēlams, lai pēdas daļā uz katras adatas būtu par vienu valdziņu mazāk nekā stulma daļā. Ja valkātājam ir plata pēda, tad valdziņu skaitam pēdas daļā jābūt tādam pašam, kā stulma daļā. Sadala visus valdziņus vienmērīgi – uz katras adatas pa 11 valdziņiem un turpina adīt labiskajā adījumā pēdas daļu līdz mazā pirkstiņa galam.

4. Purngala noraukums.
^Katras adatas beigās (vai sākumā – kā ērtāk) saada divus valdziņus. Vienu rinķi izada bez noraukuma^. No ^līdz^ atkārto 3 reizes.

Tālāk katrā rindā katras adatas beigās (vai sākumā) saada divus valdziņus kamēr uz adatām paliek pa 1 valdziņam.

Un izveidojušās 4 glītas noraukuma vīlītes. Un glīts noraukuma noapaļojums. Atlikušos valdziņus ar tamboradatu vai lāpāmadatu cauršuj un nostiprina, ievelk diegus.
Un viena zeķīte gatava!
Uzadām tāpat otru zeķīti un velkam kājās.

Citāds zeķes papēdis.

Šādi adītu papēdi ada, izmantojot nepilnu rindu adīšanu.
Papēdim, kā iepriekš, izmanto tos valdziņus, kas atrodas uz divām adatām (12 +12). Tātad uz adatām mums ir 24 valdziņi. Rīkojamies šādi – turpejošajā kārtā izada 23 valdziņus, atstāj neizadītu vienu pēdējo valdziņu. Griež adījumu uz otru pusi, ada kreilisko kārtu un neizada to līdz galam, bet atstāj pēdējo valdziņu neizadītu, griež apkārt adījumu. Ada labisko kārtu, taču līdz galam to neizada, bet nu jau 2 valdziņus pirms kārtas beigām beidz turpejošo kārtu un griež adījumu uz otru pusi. Katrā kārtā (gan turpejošā, gan atpakļejošajā) neizada līdz galam kārtas valdziņus, bet atstāj neizadītus par vienu valdziņu vairāk kā iepriekšējā kārtā.
Kad uz adatām palikuši 8 darba valdziņi, sāk ievadīt adījumā atpakaļ malā atliktos valdziņus. Rīkojas šādi – katras kārtas beigās izada par vienu valdziņu vairāk kā iepriekšējā kārtā. Lai šajā vietā neveidotos caurumi, nepieciešams šo pēdējo valdziņu izadīt šādi – noceļ izadāmo valdziņu, uzceļ uz adatas starpvaldziņu pārstaipu, atliek atpakaļ uz kreisās adatas pārstaipu un nocelto valdziņu un šo valdziņu ar pārstaipu izada kopā – labiskās kārtās – labiski, bet kreiliskās kārtās – kreiliski. Šādi rīkojās, kamēr visi 24 valdziņi ir atpakaļ „darba stāvoklī”. Tālāk ada zeķes pēdas daļu.

Palīdzībai: Nepilnu rindu adīšana.

Citāds zeķes purngals.

Šādu purngala noraukumu izmanto itin bieži. Gan cimdu, gan zeķu noraukumos.
Šo noraukumu veic tajās vietās, kur ir pēdas maliņa – 1. un 3. adatas beigās un 2. un 4. adatas sākumā. Noraukumam izmanto 3 valdziņu kolonnu.  Uz 1. un 3. adatas šī kolonna atrodas adatas beigās un labiski tiek saadīti kolonnas pirmais un otrais valdziņš, bet 2. un 4. adatai šī kolonna atrodas adatas sākumā un labiski griezti tiek izadīti kolonnas otrais un trešais valdziņš. Šādi saada valdziņus, kamēr uz adatām paliek 8 valdziņi, šos valdziņus nostiprina ar tamboradatu vai lāpāmadatu.

Vēl viens Purngala noraukums

Noraukšanu veic astoņās vietās labiski saadot kopā 2 valdziņus. Norauc adāmadatas vidū un beigās. Starp katru noraukuma kārtu ada tik daudz kārtu bez noraukšanas , cik valdziņu ir starp diviem noraukumiem. Valdziņu noraukšanu turpina tik ilgi , līdz uz katras adāmadatas paliek 2 valdziņi. Dzijas galu izvelk cauri šiem 8 valdziņiem, savelkot tos un nostiprina zeķes kreisajā pusē.

Šeit ir tabula, pēc kuras var vadīties, ja jāada zeķītes dāvanai un nav iespējams izmērīt valkātāja pēdas garumu, bet zinām kurpju izmēru!

Adīšanas blīvums 10 X 10 cm = 30 valdziņi un 42 rindas.

© 2005-2006, www.musturs.lv
Noteikti raksti mums, ja Tu esi tāda pati adīšanas fane kā mēs un vēlies piedalīties lapas veidošanā ar saviem adījumiem un priekšlikumiem kā arī kritiku: info@musturs.lv, +371 2 9470442
Lapas izgatavotājs: SIA "ACCIO".